สาเหตุอะไรบ้าง ทำให้ แอร์ เปิดไม่ติด พร้อมวิธีแก้ด้วยตัวเอง

สาเหตุอะไรบ้าง ทำให้  แอร์ เปิดไม่ติด พร้อมวิธีแก้ด้วยตัวเอง 1

แอร์ไม่เปิดร้อนแบบนี้ต้องทำอย่างไร? วันนี้เราจะมานำเสนอสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอร์ไม่เปิดใน Homguru หรือกรณีที่คุณสามารถหาบางกรณีได้ แอร์ไม่เปิด, เสียบรีโมทควบคุมไว้, บางครั้งแอร์เปิดแล้ว, แอร์ดับเอง, เปิดไม่ติดเลยหรือเป็นกรณีนี้? เครื่องปรับอากาศไม่เปิดและไฟแสดงสถานะกะพริบ แอร์ไม่เย็นแต่ลมเดายากว่าแอร์ของเราคืออะไร แล้วมีวิธีแก้ไขไหมครับ หรือผมตรวจสอบเบื้องต้นเองได้? แนะนำให้อ่านให้จบและดูว่าเราจะสามารถติดตามได้หรือไม่ เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ในบ้าน ดังนั้นคุณจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการตรวจสอบความปลอดภัย ทีนี้มาดูเรื่อง แอร์ เปิดไม่ติด กัน

สาเหตุที่เครื่องปรับอากาศไม่เปิด สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1. แอร์ เปิดไม่ติด หรือรีโมทคอนโทรลค้าง สาเหตุ เช่น ระบบไฟฟ้าหรือระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

1.1. เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ได้เพราะฟิวส์ขาด

1.2. แอร์ไม่เปิดกะพริบ

1.3. เกิดจากสายหลวม

1.4. สายไฟเสียหาย

1.5. แอร์ดับเอง เปิดไม่ติดเนื่องจากไฟไหม้ ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

2. แอร์ เปิดไม่ติด เช่น เนื่องจากไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้

2.1. แบตเตอรี่ระยะไกลหมดอายุ

2.2. ตัวรับสัญญาณสกปรกหรือเสียหาย

2.3. แผงการทำงานเสีย

สาเหตุอะไรบ้าง ทำให้  แอร์ เปิดไม่ติด พร้อมวิธีแก้ด้วยตัวเอง 2

วิธีซ่อมแอร์ เปิดไม่ติด เองไม่ได้

เมื่อทราบสาเหตุหลักที่ทำให้แอร์ เปิดไม่ติด เรามาดูกันว่ามีวิธีแก้ไขอาการอย่างไร เครื่องปรับอากาศไม่เปิดเอง เตรียมตัวอย่างไร. คำแนะนำนี้เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าเพียงพอ และมีอุปกรณ์ป้องกันภัย ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้าอาจกลัวที่จะสัมผัสหรือทำหากไม่เคยทำมาก่อน หรือทำโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นอันตรายได้ เรา แนะนำให้จ้างช่างที่มีทักษะมาจัดการ

หากพบสาเหตุอยู่ในระบบไฟฟ้าหรือระบบควบคุมของเครื่องปรับอากาศ รีโมทคอนโทรลจะหยุดทำงานหากเครื่องปรับอากาศไม่เปิดขึ้น

1. วัดด้วยมิเตอร์ไฟฟ้าหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วในระบบหรือเครื่องปรับอากาศที่เราไม่ควรสัมผัส

2. ปิดระบบไฟฟ้าในภายหลัง เพื่อป้องกันตัวเองจากไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนสวิตซ์/คัตเอาท์

3. ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเมื่อมองที่แผงเครื่องปรับอากาศคือ ฟิวส์ขาด เนื่องจากฟิวส์ตัดกระแสไฟ อย่าลืม

ตรวจสอบแอร์ เปิดไม่ติด ฟิวส์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับอุปกรณ์อื่น หากชำรุดสามารถซื้อและเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการมองหาปัญหาสายไฟหลวมหรือขาดเพื่อค้นหาไฟฟ้าลัดวงจร ปัญหาของเครื่องปรับอากาศคือไฟจะกะพริบเมื่อไม่เปิด จากนั้นถอดเบรกเกอร์ที่ควบคุมเครื่องปรับอากาศออกประมาณ 20 ถึง 45 นาที แล้วเปิดใหม่ แต่เมื่อฉันลองและเครื่องปรับอากาศยังไม่เปิดขึ้นไฟจะกะพริบ ลองดูที่เซ็นเซอร์ป้องกันการแข็งตัวที่ยังคงเหมือนเดิม หรือเสียหรือไม่เรียกว่าเซ็นเซอร์ระเหยเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้

หากแอร์ เปิดไม่ติด ขึ้นเมื่อพบสาเหตุ การเข้าจากรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน/ไม่ทำงาน

1. ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลใหม่ อาจเป็นเพราะขาดถ่าน

2. เครื่องรับเสียหายหรือเครื่องรับสกปรก เครื่องปรับอากาศอาจเปิดไม่ติด ทำความสะอาดก่อน หากไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนเครื่องรับใหม่

3. แผงควบคุมของรีโมทคอนโทรลเสีย นี่เป็นพื้นฐานทางเทคนิคอย่างเป็นธรรม หากคุณไม่สามารถทำเองได้ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษากับช่างเทคนิค หรือขอซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์ที่คุณซื้อมา

สาเหตุอะไรบ้าง ทำให้  แอร์ เปิดไม่ติด พร้อมวิธีแก้ด้วยตัวเอง 3

หมายเหตุเกี่ยวกับการแก้ไขแอร์ เปิดไม่ติด

จากนั้นคำเตือนที่ฮอมกุรุต้องการเน้นก็มาถึง และเราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของคุณเองมากที่สุด ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า? ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเมื่อเครื่องปรับอากาศไม่เปิดเอง ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ รีโมทคอนโทรลเปิดอยู่ หรือเครื่องปรับอากาศไม่เปิด หรือถึงแม้จะเป็นปัญหากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ก็ควรตรวจสอบหรือทำเองล่วงหน้า หากประมาทเลินเล่อก็อาจไม่เข้าใจและในตัวเองอาจส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1. ให้ปิดไฟก่อนสตาร์ททุกครั้ง เว้นแต่คุณจะตรวจสอบและวัดค่าไฟฟ้า

2. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนตรวจเช็ค ตรวจเช็ค หรือซ่อม ปัจจุบันคุณเพียงแค่ต้องไปที่ Google หรือ YouTube แล้วพิมพ์ประโยคลงไป ตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศไม่เปิดและรีโมทคอนโทรลหยุดทำงาน มีแหล่งที่มามากมายคุณสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ โดยไม่ต้องนั่งเปิดหนังสือเล่มหนาขึ้นใหม่

3. คุณต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มอก. หรือสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ที่สำคัญอย่าลืมดูการใช้พลังงานของอุปกรณ์เหล่านี้และหมั่นตรวจสอบดูว่ามีอะไรผิดปกติกับความเสียหายเดิมที่ทำให้เกิดอาการเช่นเครื่องปรับอากาศไม่เปิดขึ้น ,มาพร้อมรีโมทคอนโทรล หรือถ้าแอร์ไม่เปิดไฟจะกระพริบเพื่อแก้ไขกันได้ทันที

4. แนะนำให้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คน เพื่อรับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าช็อตเมื่อตรวจสอบและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

แอร์ เปิดไม่ติด เมื่อใดก็ตามที่ไฟฟ้าลัดวงจร สิ่งแรกที่ต้องทำคืออยู่ในความสงบ กรณีไฟดับ ห้ามฉีดน้ำเด็ดขาด เพราะไฟจะลามเร็วขึ้น คุณอาจได้รับไฟฟ้าช็อต ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่นสบายใจด้วย อย่าอายที่จะสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด แต่ก่อนอื่นขอตัดไฟก่อน เลยมาช่วยกันใหม่

เครดิต

https://teddyaircond.com

www.gaincool.com

อ่านต่อที่ แอร์แขวน

เว็บตรงสล็อต

ufabetflix285

สล็อตเว็บใหญ่ที่สุด

สาระความรู้เรื่องแอร์

Tags
ความรู้เรื่องแอร์ (38) คอมเพรสเซอร์แอร์ (3) ซื้อแอร์มืองสอง (1) น้ำยาแอร์ (2) ประหยัดไฟ (1) รีวิวแอร์เคลื่อนที่ (1) สาระความรู้ (40) สาระความรู้เรื่องแอร์ (1) สาระน่ารู้ (3) อายุการใช้งานแอร์ (1) แอร์ Carrier (1) แอร์ Carrier สี่ทิศทาง (1) แอร์ Carrier แขวนใต้ฝ้า (1) แอร์ daikin (7) แอร์ daikin ติดผนัง (4) แอร์ daikin ฝังฝ้า (2) แอร์ daikin แอร์แบบแขวน (2) แอร์ Haier (1) แอร์haier (3) แอร์ Haier สี่ทิศทาง (1) แอร์ Haier แขวนใต้ฝ้า (1) แอร์ Panasonic (5) แอร์ samsung (3) แอร์ Samsung ติดผนัง (2) แอร์ติดผนัง (21) แอร์ตู้ตั้งพื้น (1) แอร์บ้าน (4) แอร์ฝังฝ้า (2) แอร์ฟอกอากาศ (1) แอร์มิตซูบิชิ (4) แอร์มิตซูบิชิ ติดผนัง (1) แอร์มีแต่ลม (1) แอร์มือสอง (1) แอร์ยี่ห้อไหนดี (2) แอร์ลดราคา (1) แอร์สี่ทิศทาง (9) แอร์อินเวอร์เตอร์ (1) แอร์เคลื่อนที่ (2) แอร์เป็นน้ำแข็ง (1) แอร์แขวน (11) แอร์แคเรียร์ (3) แอร์แคเรียร์ 2022 (2) แอร์ไดกิ้น (4) แอร์ไดกิ้น แขวนใต้ฝ้า (1) แอร์ไล่ยุง (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo