รอบรู้เรื่อง น้ำยาแอร์ r22 เติมทั้งที คำนวณเงินอย่างไร

รอบรู้เรื่อง น้ำยาแอร์ r22 เติมทั้งที คำนวณเงินอย่างไร 1

สารทำความเย็นหรือที่เรียกกันว่า น้ำยาแอร์ เป็นสิ่งจำเป็นหลักของระบบเครื่องทำความเย็นและระบบเครื่องปรับอากาศ โดยที่สารทำความเย็นจะเปรียบเสมือนตัวกลางสำหรับถ่ายเทความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อให้แอร์ทำงานได้ปกติ โดยในวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ น้ำยาแอร์ r22 กัน โดยรายละเอียดและการคำนวณเงินค่าใช้จ่ายในการเติมจะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาเช็คกันเลย

รอบรู้เรื่อง น้ำยาแอร์ r22 เติมทั้งที คำนวณเงินอย่างไร 2

สารทำความเย็นที่นิยมใช้ในบ้านเรา

สารทำความเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกับแอร์ในบ้านเรานั่นก็คือสารทำความเย็นชนิดที่ใช้ชื่อรหัส R – 22 ซึ่งมีการนำมาใช้ยาวนานกว่าหลายสิบปี แต่เนื่องจากในปัจจุบัน น้ำยาแอร์ r22 นี้มีส่วนผสมของสาร CFC ซึ่งเป็นสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของสภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน ทำให้เริ่มมีการนำสารทำความเย็นชนิดใหม่มาใช้ โดยมีชื่อรหัสว่า R – 410a จึงทำให้ตอนนี้สารทำความเย็นที่นำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศในบ้านมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด หลักๆ คือ R – 22 และ R – 410a 

รอบรู้เรื่อง น้ำยาแอร์ r22 เติมทั้งที คำนวณเงินอย่างไร 3

แรงดันของสารทำความเย็นในระบบแอร์

สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ น้ำยาแอร์ r22 การจะตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็นว่ายังคงมีอยู่เพียงพอหรือไม่นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่จะอ่านค่าออกมาได้แน่นอนและนิยมทำกันมากสุดก็คือ วิธีการต่อเกจเมนิโฟลด์ เพื่อที่จะวัดค่าแรงดันของสารทำความเย็นในระบบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นการวัดเพื่อตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็นจะวัดแค่ที่วาล์วลูกศรด้านท่อทางดูดหรือท่อใหญ่ ซึ่งท่อนี้จะเป็นเส้นทางของสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะแก๊สและเป็นท่อที่มีแรงดันต่ำในขณะที่เครื่องทำงาน

ส่วนท่ออีกด้านหนึ่งจะเป็นท่อทางอัดหรือท่อเล็ก โดยจะมีสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นของเหลวและมีแรงดันสูงมากไหลอยู่ในนั้น จึงไม่สามารถที่จะต่อเกจเมนิโฟลด์เข้าไปในขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่ได้เพราะแรงดันสูงอาจทำให้เกิดอันตรายได้ แต่ในกรณีแอร์มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากท่อด้านนี้มักไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นัก ผู้ผลิตจึงเลือกที่จะไม่ใส่วาล์วลูกศรให้กับท่อทางอัดของแอร์ที่มีขนาดเล็ก

โดยปกติแล้ว ค่าแรงดันของน้ำยาแอร์ r22 แบบมาตรฐานแบบดั้งเดิมได้กำหนดไว้ที่ประมาณ 68 – 75 PSIG ( ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ ) ซึ่งถ้าแรงดันที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์นี้ถือว่าผ่าน ดังนั้นถ้าแรงดันน้ำยาไม่ต่ำกว่า 68 PSIG ถือว่าแอร์ยังมีน้ำยาเพียงพอ แต่เนื่องจากค่าดังกล่าวได้มีการกำหนดมานานมากแล้ว ปัจจุบันจึงมีการกำหนดให้แรงดันน้ำยาแอร์ระดับต่ำสุดเป็น 70PSIG และ 78 – 80 PSIG เป็นค่าสูงสุด 

ค่าบริการเติมสารทำความเย็น

อัตราค่าบริการในการเติม น้ำยาแอร์ r 22 แต่ละครั้ง โดยทั่วไปแล้วหากเป็นการเติมสารทำความเย็นในภายหลังมักจะคิดราคาในรูปแบบเป็น บาท / ปอนด์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการคิดราคาค่าน้ำยาที่รวมค่าบริการแล้ว และอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะใช้การเหมาจ่ายที่รวมค่าน้ำยาและค่าบริการแล้วเช่น ครั้งละ 300บาท เป็นต้นโดยการคิดราคาในรูปแบบบาท / ปอนด์ คือวิธีการที่นำยมทำกันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีที่สะดวกมากและยังมีการใช้เครื่องมือไม่มากทำให้ไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติงานในพื้นที่จำกัด

รอบรู้เรื่อง น้ำยาแอร์ r22 เติมทั้งที คำนวณเงินอย่างไร 4

อัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน

สำหรับร้านที่ได้มาตรฐานนั้นการให้บริการลูกค้าแต่ละครั้งจะเลือกใช้สารทำความเย็นที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่มีการบรรจุลงถังมาจากโรงงานหรือมีการจำหน่ายมาพร้อมถัง และเมื่อใช้สารทำความเย็นหมดถังแล้วจะต้องนำถังมาขายเพื่อรีไซเคิลต่อไป หรือไม่ก็ต้องส่งถังเปล่าขายคืนกลับไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อใช้บรรจุใหม่ เพราะวาล์วเดิมที่มากับถังประเภทนี้จะออกแบบให้ไม่สามารถนำมาเติมใหม่ด้วยตนเองได้) ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพสารทำความเย็นให้มีคุณภาพที่ดีและป้องกันการปนเปื้อนจากสารอื่นๆ

แต่บางครั้งผู้ให้บริการที่ไม่ได้เน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพมากมาย ก็อาจจะเลือกใช้สารทำความเย็นแบบบรรจุเองหรือแบ่งบรรจุจากถังขนาด 50 กิโลกรัม ซึ่งจะแบ่งขายเป็นกิโลกรัมโดยการนำถังเปล่าไปแบ่งเติมเอาเอง ซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านขายอะไหล่ทั่วไปท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามการซื้อน้ำยาแอร์ในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมได้ง่ายและอาจมีการนำสารทำความเย็นไม่มีคุณภาพมาขายก็เป็นได้

โดยราคาค่าเติมน้ำยานอกสถานที่ในกรณีที่วัดแรงดันสารทำความเย็นแล้วพบว่าเหลืออยู่ได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งของแรงดันปกติ ( เหลือไม่น้อยกว่า 40 PSIG ) ราคามาตรฐานจะใช้การคิดแบบ ราคา ( บาท ) / ปอนด์โดยน้ำยาแอร์ r22 ราคาจะอยู่ที่ 10 – 20 บาท / ปอนด์

ราคาขายส่งสารทำความเย็นโดยประมาณ ไม่รวมอัตราค่าบริการ

สำหรับราคาค่าบริการที่แนะนำในการเติมสารทำความเย็นทั้งระบบแต่ละครั้ง หากคิดราคาในอัตราราคา ( บาท ) / น้ำหนัก ( กก. ) เมื่อรวมค่าบริการแล้ว สำหรับ น้ำยาแอร์ r 22 ราคาที่แนะนำควรอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 – 1,000 บาท ซึ่งไม่ควรมากเกินกว่ากิโลกรัมละ 1,000 บาท และสำหรับน้ำยา R – 410a ราคาที่แนะนำควรอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,000 – 2,000 บาท และไม่ควรเกินกว่ากิโลกรัมละ 2,000 บาท ทั้งนี้อัตราการคิดค่าบริการนั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และลักษณะความอยากง่ายด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับความรู้เรื่อง น้ำยาแอร์ r 22 ที่เราได้นำมาแชร์กันในวันนี้ หวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยเลยล่ะ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้หันมาใช้น้ำยาแอร์ชนิด R – 410a มากขึ้นและเลิกใช้น้ำยา R22 ในอนาคต แต่สำหรับบ้านไหนที่เครื่องปรับอากาศยังใช้น้ำยา R22 อยู่ ก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมตามปกติ

รูปภาพประกอบ : airconco.com

รูปภาพประกอบ : sammyhub.com

อ่านต่อที่ แอร์แขวน

Credit : เด็กแบบบ้านแอลกอฮอล์มอเตอร์ไซค์เครื่องดนตรีสากล

เว็บตรงสล็อต

ufabet เว็บหลัก

เว็บสล็อตแตกง่ายที่สุด

สาระความรู้เรื่องแอร์

Tags
ความรู้เรื่องแอร์ (39) คอมเพรสเซอร์แอร์ (3) ซื้อแอร์มืองสอง (1) น้ำยาแอร์ (2) ประหยัดไฟ (1) รีวิวแอร์เคลื่อนที่ (1) สาระความรู้ (40) สาระความรู้เรื่องแอร์ (1) สาระน่ารู้ (3) อายุการใช้งานแอร์ (1) แอร์ Carrier (1) แอร์ Carrier สี่ทิศทาง (1) แอร์ Carrier แขวนใต้ฝ้า (1) แอร์ daikin (7) แอร์ daikin ติดผนัง (4) แอร์ daikin ฝังฝ้า (2) แอร์ daikin แอร์แบบแขวน (2) แอร์ Haier (1) แอร์haier (3) แอร์ Haier สี่ทิศทาง (1) แอร์ Haier แขวนใต้ฝ้า (1) แอร์ Panasonic (5) แอร์ samsung (3) แอร์ Samsung ติดผนัง (2) แอร์ติดผนัง (21) แอร์ตู้ตั้งพื้น (1) แอร์บ้าน (4) แอร์ฝังฝ้า (2) แอร์ฟอกอากาศ (1) แอร์มิตซูบิชิ (4) แอร์มิตซูบิชิ ติดผนัง (1) แอร์มีแต่ลม (1) แอร์มือสอง (1) แอร์ยี่ห้อไหนดี (2) แอร์ลดราคา (1) แอร์สี่ทิศทาง (9) แอร์อินเวอร์เตอร์ (1) แอร์เคลื่อนที่ (2) แอร์เป็นน้ำแข็ง (1) แอร์แขวน (12) แอร์แคเรียร์ (3) แอร์แคเรียร์ 2022 (2) แอร์ไดกิ้น (4) แอร์ไดกิ้น แขวนใต้ฝ้า (1) แอร์ไล่ยุง (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo